top of page

"Zaprawdę, powiadam wam:

Wszystko, co uczyniliście

jednemu z tych braci moich najmniejszych,

Mnieście uczynili".

Mt 25, 40

AKTUALNOŚCI

Świeczki na Stół Wigilijny

„Świeca może udzielać światła tylko wtedy,

gdy pozwoli się, aby strawił ją płomień.

Byłaby bezużyteczna,

gdyby jej wosk nie żywił płomienia.

Pozwólcie, aby Chrystus w was płonął,

nawet wówczas kiedy może to

oznaczać ofiarę i wyrzeczenie.”

Benedykt XVI

W listopadzie i grudniu Siostry Misjonarki Chrystusa Króla rozprowadzają Świeczki na Stół Wigilijny. Pragniemy, aby były one symbolem naszego dzielenia się z tymi, którzy czekają na naszą pomoc. Dochód z ich sprzedaży jest jednym z głównych źródeł utrzymania dzieła, którym jest Dom Samotnej Matki. 

red lighted candle on brown wooden frame_edited.jpg

Nasza misja

Od 15. lat Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla

dla Polonii Zagranicznej prowadzi Dom Samotnej Matki im. Świętej Rodziny w Chicago. Dom służy jako miejsce przebywania dla kobiet oczekujących dziecka oraz samotnych matek z dziećmi, które utraciły dotychczasowe miejsce zamieszkania.

Nasz ośrodek przyjmuje matki pochodzenia polskiego (czasami pochodzące ze wschodniej i środkowej Europy). Pomagając naszym podopiecznym współpracujemy z wieloma polonijnymi organizacjami w tym ze Zrzeszeniem Amerykańsko-Polskim. 

Forest

W obliczu cierpienia niewinnych,także i my pytamy Pana: „Dlaczego?”.I to my możemy stawać się częścią odpowiedzi,jakiej udzieli Bóg.My, stworzeni przez Niegona Jego obraz i podobieństwo,możemy być wyrazem Jego miłości,która rodzi radość i nadzieję nawet tam,gdzie wydaje się to niemożliwe.papież Franciszek

bottom of page