top of page

Nasi Dobrodzieje

„Miłosierny człowiek jest portem dla potrzebujących.”

św. Jan Chryzostom

320579_144205739005810_1560203_n.jpg

Budynek, w którym znajduje się Dom Samotnej Matki został zakupiony przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek. Przełożone Zgromadzenia do posługi w tym Domu posłały s. Martę Cichoń MChR oraz s. Magdalenę Polak MChR. 

Dziękujemy wszystkim Siostrom Misjonarkom za ich nieocenioną pomoc. 

Dziękujemy Bogu, który nieustannie posyła do nas ludzi, pełnych miłosierdzia, „wydobywających dobro spod wszelkich nawarstwień zła, które są w świecie i człowieku (św. Jan Paweł II)

Dziękujemy wszystkim polonijnym parafiom, ich duszpasterzom, grupom parafialnym.

W sposób szczególny nasze płynące z głębi serca podziękowania składamy:

  • Ojcom Jezuitom, którzy od początku istnienia naszego Domu otaczają nas duchową opieką

  • Księżom Chrystusowcom 

  • oraz wszystkim parafiom, przy których posługują nasze Siostry.

Lilies of the Valley

"Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro"

Łk 6,45a

bottom of page