top of page

SZUKAM  POMOCY

Nasz Dom daje nie tylko schronienie, ale również stara się pomagać poprzez różnego rodzaju terapie, pomoc medyczną, prawną i materialną.

Forest

Wsparcie duchowe i psychologiczne

Bread

i materialna

Anchor 1
Smiling Baby

„Świat pragnie szczęścia i miłości,

bo takie jest serce ludzkie,

ono musi kochać,

ono musi być dla czegoś, być dla kogoś.”

 

Czcigodny Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy SChr

Rosary in Sunset
bottom of page