top of page
Christmas Star Decorations

Świeczki na Stół Wigilijny

„To światło prawdziwe jest światłem Pana,

a raczej, jest samym Panem.

On jest naszym światłem: światłem,

które nie oślepia, ale towarzyszy

i daje wyjątkową radość.”

papież Franciszek

„Uczeni w Piśmie wiedzieli, gdzie było światło, lecz się nie poruszyli. Kiedy Herod pytał, gdzie ma się narodzić Mesjasz, odpowiedzieli: w Betlejem. Wiedzieli, gdzie. Ale się nie ruszyli. Ich wiedza była próżna: wiedzieli wiele, ale niczemu to nie służyło.” (papież Franciszek).

Potrzeba odwagi i otwartości serca, by z ofiarnością i wielkodusznością nieść to światło tym, którzy pogrążeni są  w ciemnościach. Niech przypomina nam o tym blask zapalonej świecy (listopadowo – grudniowy czas tak bogaty jest w symbolikę światła rozpraszającego ciemności).  

Nasz Dom utrzymuje się tylko i wyłącznie z donacji ludzi dobrej woli. Z głębi serca dziękujemy wszystkim, którzy nam w tym dziele pomagają, dzięki którym ci, co żyją otoczeni mrokiem zwątpienia, trudności i cierpienia, mogą dostrzec płomyk światła nadziei, światła Chrystusa.

bottom of page